Vianočná súťaž

Súťaž prebieha v predajniach Justplay v Prievidzi, Trnave, Senici a v Liptovskom Mikuláši od 9.12.2019 do 31.12.2019. Súťaže sa môže zúčastniť každý zákazník, ktorý si zakúpi aspoň jeden produkt značky Justplay. Ku každej účtenke dostane zákazník jeden zlosovací lístok. Pre účasť v súťaži je potrebné kompletne vyplniť zlosovací lístok a vhodiť ho do zlosovacej urny umiestnenej v predajni. Vyplnením zlosovacieho lístka zákazník súhlasí so spracovaním týchto údajov.

Prvou cenou je nákup v predajni vlastného výberu v hodnote 1000€. Druhou až 10.cenou je nákup v hodnote 100€. Cenu nie je možné vymeniť za hotovosť.

Do súťaže budú zaradené len správne a kompletne vyplnené žrebovacie lístky. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci predajní Justplay a ich najbližší príbuzní.

Žrebovanie sa uskutoční zo všetkých vyplnených lístkov dňa 2.1.2020. Výhercovia budú vyrozumení telefonicky aj emailom. Výhru bude možné si uplatniť najneskôr do 31.12.2020 v predajni podľa vlastného výberu zákazníka.